Izgorevanje biomase v zastarelih in neučinkovitih majhnih kurilnih napravah lahko močno vpliva na kakovost zraka, tudi v gorskih regijah (kot je alpska), kjer je uporaba biomase za ogrevanje gospodinjstev še posebej razširjena. Prispevek biomase glede na primarno energijo, ki se uporablja za ogrevanje stanovanj, lahko v alpskem območju doseže tudi do 90 %, zato je pomembno poznati delovanje majhnih naprav na biomaso in njihov vpliv na okolje, zlasti v smislu emisij PM delcev. Trdni delci (PM) so najnevarnejši onesnaževalec pri uporabi majhnih kurilnih naprav na biomaso. Trdni delci so mešanica trdnih in tekočih delcev, suspendiranih v zraku. Delci lahko predstavljajo širok razpon granulometrije, od nekaj nanometrov (2-3 nm) do 100 mikronov (100 µm). Delce lahko razdelimo v tri različne razrede, odvisno od njihovega premera Dp:

1) ULTRAFINI DELCI (Dp <100 nm);
2) FINI DELCI (100 nm <Dp <1000 nm);
3) GROBE FRAKCIJE (Dp> 1000 nm).

V skladu z Direktivo 2008/50 / ES se na ravni EU urejata in nadzirata le PM2,5 in PM10 (delci z aerodinamičnim premerom pod 2,5 µm oziroma 10 µm), z namenom, da se preveri skladnost njihove dnevne ali letne koncentracije glede na določene mejne vrednosti (zlasti dnevna mejna koncentracija 50 µg /m3 za PM10 in letna mejna koncentracija 40 in 20 µg/m3 za PM10 in PM2,5). Izgorevanje biomase je znanstveno prepoznano kot glavni vir primarnih emisij PM, koncentracije PM10 pa lahko v alpski regiji narastejo do vrednosti, ki močno presegajo dnevno mejno vrednost 50 µg/m3, predvsem v zimski sezoni, ko ogrevanje stanovanj še dodatno obremeni že tako kritične razmere, ki so se poslabšale zaradi meteoroloških pojavov (toplotne inverzije), ki v večjem delu dneva omejujejo atmosfersko razpršenost onesnaževal.

Nekatere majhne frakcije trdnih delcev, kot so policiklični aromatski ogljikovodiki (PAH, s posebnim poudarkom na benzoapirenu, BaP) in črni ogljik (BC) (zaznani s kemijsko analizo PM ali z optičnim instrumentom z visoko natančnostjo), so pokazatelji sežiganja biomase in so škodljivi za zdravje ljudi. Najmanjši delci lahko najdejo pot globoko v naša pljuča in vstopijo v krvni obtok ter povzročijo bolezni dihal, srca in ožilja. Poznavanje učinkovitosti naših majhnih kurilnih naprav na biomaso je ključnega pomena, začenši z njihovim prispevkom glede emisij trdnih delcev. Glede na obstoječe tehnologije, ki so dostopne na trgu, obstajajo precejšnje razlike. Tako je lahko na primer vpliv odprtih dimnikov na okolje skoraj 100-krat večji od vpliva najučinkovitejšega kotla na pelete na trgu. Kljub temu je treba poudariti, da je kakovost goriva tudi takrat, ko izberemo najučinkovitejšo majhno napravo na biomaso, najpomembnejša, saj slaba kakovost goriva močno vpliva na njeno zmogljivost, emisije delcev v ozračje pa se povečajo tudi do 30 %.

PREBERITE VEČ: