Biomasa kot obnovljivi vir postaja vse bolj pomembna, saj predstavlja rešitev mednarodnih zavez držav za zmanjšanje emisij CO2. Evropska komisija ocenjuje, da biomasa trenutno predstavlja skoraj 60 % porabe energije iz obnovljivih virov v EU, od tega 96 % v Evropi. Med vsemi oblikami biomase je bil les v Evropi vedno najbolj uporabljen. Stanovanjski sektor ohranja največji delež porabe energije iz masivnega lesa, čemur sledi industrijska uporaba sekancev. Hitro narašča tudi poraba pelet v sodobnih napravah, ki predstavlja 6 % celotne porabe energije iz lesa v EU. V idealnem primeru je treba lesno biomaso zagotavljati lokalno (v razdalji 30-40 km). V tem primeru je biomasa primerna alternativa fosilnim gorivom, ki jih je danes potrebno uvažati. Ta platforma spodbuja uporabo lokalne lesne biomase, saj združuje kupce in prodajalce lesne biomase iz vseh alpskih držav (Italija, Francija, Slovenija, Nemčija, Avstrija), z namenom, da lahko kupci glede na najkrajšo možno transportno linijo v svoji bližini najdejo najboljše ponudnike biomase. Ponudniki biomase se lahko tej platformi pridružijo z informacijami o proizvodih iz biomase, ki jih prodajajo, lokaciji in merilih trajnosti in kakovosti, ki jih izpolnjujejo. Registracija ponudnikov biomase je brezplačna in jo potrdijo skrbniki platforme. Kupci lahko brskajo po seznamu ponudnikov glede na izdelke in lokacijo, uporabijo pa lahko tudi interaktivni zemljevid. Kupec s prodajalcem vzpostavi stik neodvisno od te platforme, saj je ta platforma zgolj informativne narave.