V alpski regiji je nujno zagotaviti boljšo uporabo lokalnih virov in povečanje energetske samooskrbe ob hkratnem zmanjševanju vplivov na podnebje in okolje (EUSALP, AG9). Biomasa je lokalen in cenovno ugoden obnovljivi vir energije, z njenim izgorevanjem pa se lahko izognemo emisijam CO2 v ozračje. Iz teh razlogov je uporaba biomase v alpskem področju zelo pomembna. A nepravilna uporaba in kurjenje lesne biomase privede so emisij trdnih delcev (PM), ki prebivalstvu in lokalnim upravnikom pogosto niso znane.Prisotnost trdnih delcev v ozračju vpliva na naravne ekosisteme, na zdravje ljudi, in pospešuje podnebne spremembe.

BB-CLEAN je evropski projekt, namenjen razvoju usklajenih nizkoogljičnih politik, povezanih s trajnostno uporabo lesne biomase za ogrevanje v gospodinjstvih v alpski regiji, začenši z najsodobnejšimi predpisi, povezanimi z majhnimi napravami na biomaso. BB-CLEAN se osredotoča na razvoj inovativnih tehnoloških, ekonomskih in informativnih orodij, ki jih bodo državljani in oblikovalci politik uporabili za ublažitev vpliva biomase na kakovost zraka, zdravje ljudi in podnebne spremembe.

 

Več o projektu BB-CLEAN: https://www.alpine-space.eu/projects/bb-clean/en/home